Mijn gezondheid


www.mijngezondheid.be

Mijngezondheid.be is een online gezondheidsportaal. Via deze centrale toegangspoort kan je de volgende medische gegevens van je gezondheidsdossier elektronisch raadplegen:

  • Je vaccinaties (je kan deze ook bekijken via www.myhealthviewer.be)
  • Je medische verslagen
  • Je recentste medicatieschema
  • Je wilsverklaringen
  • ...

Je kan inloggen met je identiteitskaart of via de Itsme® app.

Ouders kunnen via dit portaal ook het dossier van hun kind inkijken. 

Gezondheid en wetenschap


www.gezondheidenwetenschap.be

Op de website van Gezondheid en wetenschap vind je patiëntenrichtlijnen terug en betrouwbare medische informatie in heldere en begrijpelijke taal.

Antigifcentrum


www.antigifcentrum.be

Het Antigifcentrum wordt gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid in het kader van de dringende medische hulpverlening.

Je kan bij hen terecht voor: 

  • Telefonisch advies bij een acute vergiftiging (door artsen en apothekers) op 070/245 245
  • Informatie en tips over het veilig gebruik van producten en over hun etikettering

Wanda (Instituut voor Tropische Geneeskunde)


www.wanda.be

Wanda.be is een website ontwikkeld door het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hierop kun je de

gezondheidsrisico´s van je reisbestemming raadplegen. Je vindt er ook informatie en tips om gezond op vakantie te gaan (bijvoorbeeld informatie over de vaccinaties die je nodig hebt) en gezond weer terug te keren. Verder kan je via de website een afspraak maken bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Zelfmoordlijn 1813


www.zelfmoord1813.be

Ben je op zoek naar hulp om met zelfmoordgedachten om te gaan? Kom je er alleen niet meer uit?

Zelfmoord1813 is er zowel voor mensen die hulp nodig hebben als voor mensen die bezorgd zijn om iemand. Op het online platform kun je alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding terugvinden. Je kan Zelfmoord1813 bereiken:

  • Telefonisch, op het nummer 1813
  • Via chat
  • Via e-mail